Home Dobré rady Mám partnera z inej krajiny: aký benefit to má pre moje dieťa?

Mám partnera z inej krajiny: aký benefit to má pre moje dieťa?

by slovakmag
Mám partnera z inej krajiny: aký benefit to má pre moje dieťa?

Učenie sa dvoch jazykov súčasne v mladom veku prináša deťom množstvo pozitív. Nielen v oblasti ich jazykového rozvoja, ale aj kognitívneho rastu. Detský mozog je ako špongia a je neuveriteľne flexibilný. Keď sa deti učia dva jazyky súčasne už v rannom veku, ich mozog sa tomu nielen prispôsobuje, ale vyvíja aj mechanizmy, ktoré im umožňujú efektívne rozpoznávať, rozlišovať a učiť sa tieto jazyky.

Výskumy ukazujú, že bilingválne deti sa vedia lepšie sústrediť, rozhodovať sa a určiť si priority. S rastúcim vekom dosahujú vyššie skóre v kognitívnych testoch a majú lepšie komunikačné zručnosti. Majú zvýšenú pozornosť, lepšie vnímajú zvuky v prostredí s hlukom, dokážu rýchlo absorbovať veľké množstvo informácií a prispôsobiť sa novému jazykovému prostrediu.

Ak je jeden s rodičov z inej krajiny alebo hovorí plynule cudzím jazykom, je to pre dieťa veľká výhoda. Skvelé je ponúknuť dieťaťu cudzojazyčné prostredie už v jasliach alebo v škôlke v rámci predprimárneho vzdelávania.

Materská škola alebo jasle s anglickým jazykom sú výhodou

Ak chcete, aby vaše deti už od malička vyrastali v dvojjazyčnom prostredí, je veľmi dôležité, aby ste ako rodič zvážili voľbu vhodnej materskej školy. Štátne materské školy poskytujú výučbu cudzích jazykov len v minimálnej miere. Súkromné jasle alebo materská škola poskytujú výučbu cudzieho jazyka ako bežnú prax.

Vyučovanie cudzieho jazyka je pri výbere materskej školy veľkým pozitívom, avšak nemôže byť tým jediným. Deti sa v prostredí materskej školy potrebujú cítiť prirodzene, kde sa nielenže vzdelávajú, ale zároveň sa rešpektuje aj ich individualita, potreby a tempo učenia. Toto všetko im vie poskytnúť montessori výchova alebo montessori škôlka.

Prečo má význam zoznámiť deti s cudzím jazykom už v útlom veku?

V prípade, že dieťa sa stretne s cudzím jazykom až na základnej škole, môže sa stať, že s jeho osvojením bude mať problémy. Častokrát ide len o memorovanie naučených slovíčok a fráz. Montessori škôlkajasle „Blooming kids“ učia angličtinu hravou formou. Deti sa učia základné javy a predmety, ktoré pomenúvajú anglickými slovíčkami. Učia sa anglické pesničky a básničky, pričom postupne sa pristupuje k implementácii cudzieho jazyka do každodenného života. Cudzí jazyk sa tak pre nich stáva úplne prirodzený. Dieťa sa naučí myslieť v cudzom jazyku a prirodzene adaptovať na vetnú konštrukciu daného jazyka.

Dvojjazyčné prostredie a jeho výhody

Skutočnosť, že učenie sa cudzieho jazyka už od útleho detstva prináša množstvo výhod si uvedomuje stále viac rodičov. Práve preto vznikajú súkromné jasle alebo materská škola s anglickým jazykom. Benefitom je aj skutočnosť, ak toto predškolské zariadenie rešpektuje aj osobnosť detí a ich individuálne potreby, ktoré podporuje práve montessori výchova.

Kvalitná materská školajasle sú pre vaše dieťa základ, ktorý by ste mu ako rodič mali dopriať. Vďaka tomuto rozhodnutiu bude mať vaše dieťa lepší vzdelávací výkon, lepšie komunikačné schopnosti, bude kreatívnejšie so zvýšenou kognitívnou schopnosťou a v budúcnosti bude mať určite viac pracovných príležitostí.

Tento skvelý základ do života vašich detí vám vie ponúknuť súkromná materská škola vo Zvolene.

Zdroj: shutterstock.com

 

You may also like