Home Dobré rady Ako si vybrať základnú školu s modernejším vzdelávaním

Ako si vybrať základnú školu s modernejším vzdelávaním

by slovakmag
Ako si vybrať základnú školu s modernejším vzdelávaním

Roky plné hier v škôlke sa rýchlo skončili a pred rodičmi zrazu stojí úloha vybrať vhodnú základnú školu. Prvé roky vzdelávania sú pre deti veľmi dôležité. Je nutné nájsť takú školu, ktorá vybuduje u dieťaťa pevné základy pre ďalšie roky štúdia. Dostupnosť základnej školy nie je to, čo by malo byť určujúcim parametrom pri výbere. Najdôležitejšie je nájsť vzdelávaciu inštitúciu, ktorá podporuje moderné vyučovacie praktiky. Ako takúto základnú školu nájsť?

Recenzie na internete, ale i v okolí veľa napovedia

Vo virtuálnej dobe nie je problém nájsť stovky recenzií na základné školy. Každá modernejšia škola dokonca umožňuje na svojich internetových stránkach diskusie rodičov alebo disponuje blogom, kde sa dozviete základné informácie o učiteľoch a hlavne o vyučovacích metódach. Druhou možnosťou sú informácie od rodičov, ktorí majú staršie deti a zdôveria sa vám so svojimi pozitívnymi alebo negatívnymi skúsenosťami.

Je lepšie raz vidieť ako stokrát čítať alebo počuť

Po preskúmaní internetu ste našli zopár tipov na modernejšiu základnú školu a hodiny prezeráte ich stránky a fotografie. Avšak lepšie je raz vidieť ako stokrát čítať či počuť chvály od známych. Modernejšia škola má iste aj modernejší prístup k rodičom a umožní vám prehliadku svojich priestorov. Všímajte si čistotu, školský nábytok a technické vybavenie. Moderné vzdelávanie sa nezaobíde bez inovatívnych technológií, ktorých základ tvoria interaktívne tabule. Preskúmajte tiež okolie školy, možnosti mimoškolských aktivít a športovania. Dajte na svoje pocity z vyžarovania prostredia.

Nebojte sa pýtať a diskutovať s učiteľmi

Modernejšie školy okrem prehliadky svojich priestorov umožňujú stretnutie rodičov s učiteľmi, ktorým môžete klásť otázky. Počas tohto stretnutia si všímajte vystupovanie učiteľov, ich trpezlivosť, prístup k rodičom a deťom. Zistite si informácie o metódach výučby, hodnotení žiakov alebo o možnostiach mimoškolského vyučovania.

Ako pristupuje moderná škola k žiakovi?

Pre bližšiu predstavu o modernejšej základnej škole vám predstavíme zopár rozdielov s klasickou školou.

  • Menej žiakov v triede a rozdelenie detí podľa ich intelektuálnych schopností.
  • Kladený je dôraz na rozvoj individuality, žiadne škatuľkovanie alebo strohé hodnotenia detí.
  • Dôležitejšie sú schopnosti detí ako naučené vedomosti. Samozrejme, že základné vedomosti sú vyžadované.
  • Väčší dôraz na prácu so žiakom počas vyučovania a menej domácich úloh.

You may also like