Home Dobré rady Zakladáte eseročku? Tieto podmienky musíte spĺňať

Zakladáte eseročku? Tieto podmienky musíte spĺňať

by slovakmag
Zakladáte eseročku? Tieto podmienky musíte spĺňať

Rozhodli ste sa založiť eseročku? Vaše rozhodnutie môže zmariť to, že nebudete spĺňať zákonom stanovené povinnosti a pravidlá. Nie každý je spôsobilý na podnikanie. Je preto vždy lepšie si vopred zistiť vaše možnosti a overiť si spôsobilosť na podnikanie. Vyhnete sa tak sklamaniu, hľadaniu iných možností a zbytočným výdavkom za dodatočné poplatky.

Eseročka sa naozaj oplatí

Ak ešte nie ste úplne rozhodnutí, či podnikať formou s.r.o, alebo vám bude stačiť živnosť, tak vám pri rozhodovaní pomôže, keď budete poznať všetky výhody eseročky. Založenie s.r.o. so sebou nesie veľa byrokratických postupov, ale výsledok stojí za to. Ako s.r.o. podnikateľ získate mnohé povinnosti, ale tiež možnosti, ktoré by ste ako živnostník nikdy nemali. Najväčším plusom je, že za záväzky neručíte celým svojím majetkom ako živnostník. Vaše ručenie je len do výšky nesplatenej časti vkladov zapísaných v obchodnom registri. Samotná spoločnosť však ručí za záväzky celým majetkom spoločnosti. Napriek tejto výhode je spoločnosť s ručením obmedzeným vždy vierohodnejším partnerom ako drobný živnostník. Ide vlastne o prestíž, ktorú dosiahnete už pri založení s.r.o.. Ešte väčšiu prestíž vám zabezpečí kúpa založenej firmy. Áno, aj takáto možnosť existuje, ide o službu s názvom ready made s.r.o.. Existujúca firma má za sebou históriu, má garantovaný právny i ekonomický stav. Ready made s.r.o. je riešením pre podnikateľov, ktorí chcú začať s biznisom ihneď. Spomenúť musíme ešte jednu výhodu podnikania s.r.o.. Ide o veľké možnosti zníženia odvodového a daňového zaťaženia.

Kto si môže založiť eseročku

Rôzne pravidlá pre založenie s.r.o. platia pre spoločníkov a konateľov. Konateľ spoločnosti musí byť občanom Slovenskej republiky resp. mať prechodný pobyt na Slovensku, byť občanom krajín EU alebo OECD. Spoločníkom sa môžete stať až po dovŕšení veku 18 rokov. Preukázať musíte tiež svoju spôsobilosť na právne úkony.  Dôležité je, aby bol konateľ trestne bezúhonný – dokladá sa výpis z registra trestov. V smere bezúhonnosti sa prihliada na to, či bol trestný čin ekonomického charakteru, alebo nesúvisel s predmetmi podnikania. Voči konateľovi nesmie byť vedená exekúcia. Pre spoločníka platia nasledujúce pravidlá. Za spoločníka si môžete zobrať obyvateľa akejkoľvek krajiny. Spoločník však nesmie byť pod exekúciou. Zároveň je neprípustné, aby mal spoločník dlžoby na daňovom úrade a v Sociálnej poisťovni.

 

 

You may also like