Home People 7 dôvodov, prečo je modernejšia škola lepšia pre budúce uplatnenie vašich detí

7 dôvodov, prečo je modernejšia škola lepšia pre budúce uplatnenie vašich detí

by slovakmag
7 dôvodov, prečo je modernejšia škola lepšia pre budúce uplatnenie vašich detí

Investícia do vzdelania detí sa vám v budúcnosti vráti stonásobne. Výber vhodnej školy a poprípade navštevovanie súkromnej inštitúcie je pre dieťa veľkým bonusom do dospelosti. Podľa štatistík modernejšie školy majú medzi svojimi absolventmi viac úspešných ľudí, ktorí si veľmi rýchlo našli uplatnenie na trhu práce.

1. Modernejšia škola vedie deti k samostatnosti

Modernejšia škola využíva pri výučbe metódy, ktoré vedú deti k samostatnosti, k premýšľaniu a nie memorovaniu. Vďaka tomu budú deti v dospelosti rýchlejšie reagovať na zmeny a dokážu riešiť problémy v práci promptne.

2. Modernejšia škola učí deti rozmýšľať kontinuálne

Na jednej strane sa deti v modernejšej škole naučia všetku predpísanú látku a na druhej stihnú popri nových vedomostiach i niečo navyše. Ide o získanie schopnosti rozmýšľať kontinuálne, spájať si nadobudnuté informácie a vďaka tomu sa rýchlejšie učiť.

3. Modernejšia škola učí deti vedomosti využiteľné v praxi

Modernejšia škola učí deti takou formou, aby dokázali informácie a vedomosti využívať v praxi. Príklady a precvičovania sú stavané na ukážkach z reálneho života. V modernejších školách sa počas vyučovania využívajú audio nahrávky a vizuálne pomôcky.

4. Modernejšia škola buduje v deťoch túžbu po vzdelaní

V modernejšej škole je všetko prispôsobené tomu, aby dieťa po vzdelaní túžilo. Ide napríklad o vzhľadovo pútavý a funkčný školský nábytok. Moderné sú tiež všetky učebné pomôcky – interaktívne tabule a zariadenie v odborných učebniach.

5. Modernejšia škola necháva deťom priestor pre rozvoj ich schopností

V modernejšej škole je dostatok priestoru nielen na učenie, ale tiež na rozvoj schopností detí. Niektoré z nich sú predsa zručnejšie v technických oboroch, iné majú talent na šport alebo na jazyky. Na tieto aspekty sa v modernejšej škole dôrazne prihliada.

6. Modernejšia škola nestresuje deti nič nehovoriacimi známkami

V modernejšej škole sú deti viac hodnotené ústne ako nič nehovoriacimi známkami. Vďaka ústnemu hodnoteniu lepšie pochopia, kde urobili chybu. Ústne hodnotenie je tiež skvelé v tom, že pozitívne ladené hodnotenie dieťaťu zdvihne sebavedomie.

7. Modernejšia škola učí deti pracovať s novými technológiami

Modernejšie školy sú okrem interaktívnych tabúľ vybavené najnovšími počítačmi, tabletmi a audiovizuálnymi pomôckami. Dieťa si už o útleho veku osvojí prácu s technológiami a rýchlejšie sa prispôsobí digitálnemu pokroku.

 

You may also like